The incredible journey of the Common Redstart

De ongelooflijke reis van de Gekraagde Roodstaart, 5'

De Vogelbescherming
  • NGO
  • 2013

Dit filmpje maakt onderdeel uit van het project Living on the Edge waarmee Vogelbescherming de trekvogels in de Sahel beter probeert te beschermen.

De gekraagde roodstaart broedt in Europa maar overwintert in de Sahel, waaronder in Burkina Faso. Het lespakket `De ongelooflijke reis´ zal daarom in 2014 ook in het Frans worden aangeboden aan leerlingen in Burkina Faso. Kinderen van de basisschool Belemtisse in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso en van de basisschool ´De Oanrin´ in Twijzel zullen daarna met elkaar in contact worden gebracht. Om zo elkaars wereld en daarmee ook de wereld van de gekraagde roodstaart, die tussen hen heen en weer vliegt, beter te leren kennen.

Links

Credits

  • regie | camera, geluid
  • Aida Grovestins

Media